Behandling med Tecentriq

Tecentriq kan ges med olika veckointervall beroende på om det ska ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel. Hur länge behandlingen pågår och hur just din behandling ser ut kommer din läkare och sjuksköterska att berätta mer om. Behandlingsupplägget beror bland annat på vilken cancersjukdom du har.

Innan din behandling startas kommer sjuksköterskan att kontrollera att du mår bra med hjälp av blodprover och att du inte har några tecken på feber eller infektion. 

Den första infusionen med Tecentriq tar cirka en timme. Om allt gått bra och du inte fått några reaktioner under infusionen så kan efterföljande infusioner ges på cirka trettio minuter. Om du får några reaktioner under infusionen så kan du få läkemedel som förebygger dessa vid nästa behandling. Om behandlingen med TECENTRIQ ska ges i kombination med andra läkemedel så kommer din sjuksköterska att berätta om hur lång tid det tar.

Du länkas nu vidare till extern webbplats