Biverkningar

Biverkningar och reaktioner under infusionen är individuella. Alla får inte biverkningar och de upplevs olika av olika individer. Om du upplever några tecken på biverkningar under eller efter behandlingen ska du alltid kontakta din behandlande läkare eller sjuksköterska. Försök inte själv att behandla symtomen.

Infusionsreaktioner

Under infusionen kan en del uppleva besvär som exempelvis muskelvärk och feber. Dessa besvär kan lindras och förebyggas med hjälp av olika läkemedel. Ibland kan man behöva avbryta behandlingen eller låta droppet få gå lite långsammare. Eventuell förebyggande behandling (premedicinering) kan vara beroende på om du får behandling med till exempel cytostatika tillsammans med TECENTRIQ eller om du upplevt några reaktioner under den första infusionen. Om du får några besvär under behandlingen är det viktigt att du omedelbart berättar för sjuksköterskan på behandlingsavdelningen.

Biverkningar

Vanliga biverkningar vid behandling med TECENTRIQ kan bestå av problem från mage/tarm i form av illamående och diarré och hudbiverkningar som klåda och hudutslag. Feber (>38oC) är en annan biverkan som kan uppkomma. Dessa biverkningar kan komma tidigt under din behandling och det är viktigt att du är uppmärksam på om du får feber, problem med magen eller huden. Hudreaktioner kan uppkomma var som helst på kroppen.

Upptäcker du eksemliknande utslag, sår eller blåsor ska du omgående kontakta din läkare eller sjuksköterska så du får hjälp att hantera dem. Biverkningar av behandlingen kan även uppkomma veckor eller månader efter avslutad TECENTRIQbehandling. Du ska inte behandla eventuella symtom på biverkningar själv utan kontakta omedelbart din behandlande läkare som kommer att kunna ge dig rätt medicinsk behandling. Det kan hindra problemen från att bli mer allvarliga.

Av din sjuksköterska kan du få en dagbok där du enkelt kan notera hur du mår och om du upplever några biverkningar under tiden med behandlingen. Dagboken kan vara bra att ta med sig till nästa besök hos din läkare eller sjuksköterska.

När du startar din behandling med TECENTRIQ kommer du att få mer information om eventuella biverkningar, hur de kan hanteras och vad som är viktigt för dig att vara uppmärksam på. Du kommer att få ett patientkort med viktig information om biverkningar som du ska bära med dig och visa upp om du är i kontakt med annan sjukvård än din cancerläkare. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

Du länkas nu vidare till extern webbplats
Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.