Om cancerimmunterapi och Tecentriq

Med immunterapi kan immunförsvaret stärkas och bidra till att oskadliggöra cancer

Immunförsvar

Kroppens immunförsvar består av bland annat olika vita blodkroppar som har till huvuduppgift att identifiera och oskadliggöra främmande ämnen, som till exempel virus och bakterier. När immunförsvaret aktiveras startar en kedja av händelser som innebär att olika immunceller aktiveras, söker upp och oskadliggör främmande ämnen eller onormala celler.

Immunförsvaret ska normalt inte kunna angripa kroppens egna celler och därför finns det olika bromsmekanismer i kedjan av händelser. Dessa bromsmekanismer kan också kallas ”check-points” eller kontrollpunkter.

Cancer

Cancer innebär att gener i en cells kärna har blivit förändrade och förlorat kontrollen över hur cellen ska bete sig normalt. En normal cell lever och delar sig ordnat, enligt en specifik livscykel. I en canceromvandlad cell förloras den kontrollen och cellen fortsätter att dela sig ohämmat. Om immunförsvaret inte upptäcker detta, kan det leda till att en tumör bildas med tiden.

Cancerceller kan vara svåra för immunförsvaret att upptäcka då de har skapat egna överlevnadsstrategier som innebär att de på olika sätt kan ”gömma sig” för immunförsvaret. Exempelvis kan immunförsvarets bromsmekanismer vara överdrivet aktiva, så att försvaret tror att cancercellen är ofarlig. Det här gör att cancercellerna kan fortsätta att överleva och föröka sig.

Cancerimmunterapi

Immunterapi vid cancer innebär att läkemedel förstärker immunförsvaret till exempel genom att blockera de olika bromsmekanismer som styr immunförsvaret. Enkelt kan det beskrivas som att läkemedlen kan hjälpa till att ”lätta på bromsen” och därmed underlätta för immunförsvaret att känna igen och oskadliggöra cancercellerna. Dessa läkemedel är antikroppar som har utformats för att nå ett specifikt mål.

Hur fungerar Tecentriq?

Tecentriq (atezolizumab) tillhör läkemedelsgruppen ”Checkpoint-hämmare”och är en antikropp framtagen för att specifikt kunna binda till  ett protein (PD-L1) som ingår i en bromsmekanism. När Tecentriq binder till PD-L1 blockeras denna bromsmekanisms möjlighet att skydda cancercellen från att överleva. Tumörcellen kan då inte längre gömma sig utan istället stimuleras olika processer som leder till att cancercellen dör.

Du länkas nu vidare till extern webbplats
Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.